Дневни светлини – изисквания към монтажа и използването им

Дневни светлини – изисквания към монтажа и използването им

Действащият Закон за движение по пътищата определя светлините за движение през деня, наричани още дневни светлини, като едната от двете законни алтернативи през светлата част на денонощието.