Историята на Philips и осветителните тела
Видове осветителни тела според разположението и конструкцията им