Измерване на осветеност

Ние измерваме изкуствено осветление и осветеност на работните места и / или в промишлените предприятия. За качествени измервания на останалите фактори на работната средс ФРС: микроклимат, шум, вибрации, запрашеност и други, може да потърсите експертите по измерване от сайта измервания.com

Измерване на осветеност – За нас

Измерване на осветеност – За нас

Измерване на осветеност на най-добрата цена в цялата страна! Измерванията се извършват с калибрирани уреди с най-висока точност, отговарящи на всички нормативни изисквания в Република България и ЕС.