Знайте че един писмен превод от един език на друг е сложно изкуство, което изкуственият интелект все още се опитва да навакса. Преводът изисква много повече от говоримо владеене на език, той изисква специфични знания, умения и насоки. Освен това, ако някой пише английски текст за превод, има начини да пишете, за да избегнете грешки в превода или неяснота. В този блог ще обсъдим основните умения, които един преводач трябва да притежава, за да бъде успешен, и съвети за писане на текст за преводи.

 

Умения да бъдем успешен в писмен превод

За да бъдеш преводач, човек трябва да научи като роден езика, от който превежда, и роден език, на който превежда. Необходими са години на изучаване, за да разберете историческите и културни нюанси на чужд език и как той се превежда на вашия роден език.

Човек също се нуждае от отлични умения за писане. Писането изисква задълбочено разбиране на тона, стила и богат речник, така че човек да може да намери точните думи, за да предаде успешно смисъла. Няма двама преводачи, които да превеждат един и същ текст по идентичен начин, както няма двама писатели, които да имат еднакъв стил на писане.

Но това, което отличава един преводач, е способността му да превежда смисъла на изходния текст с яснота, като същевременно съответства на тона и стила на оригинала. Това е невероятно трудно за човек, който не е роден език, поради което преводачът се нуждае от владеене на езика, на който превежда.

 

Преводачите също трябва да имат задълбочени познания по материята. Преводът на медицински или юридически списания на друг език изисква използването на технически, професионални термини, които са извън обхвата на ежедневната реч. Например, много говорещи английски език нямат представа какво е себореен дерматит. Въпреки това, дерматолозите и медицинските преводачи биха били запознати с термина (това е състояние на кожата). Ето защо има преводачи, които са специализирани в конкретни области (медицина, право, спорт, развлечения и т.н.). Които познават терминологията на тази материя. Дори тогава фокусът на един проект за превод може да се различава значително от следващия. Така че обикновено са необходими изследвания, за да се осигури точен, отличен превод.

 

Как се прави един писмен превод

Преводачът трябва да има отлични езикови и писмени умения, както и задълбочени познания по материята. Когато пишете за превод, общото правило е текстът да бъде кратък и лесен за четене. За да направите това: избягвайте съществителни низове и фразови глаголи. Когато пишете хумор, не забравяйте да предоставите бележки и обяснения. Активният залог е за предпочитане пред страдателния залог за яснота. Ясното писане и следователно ясният превод са особено важни, когато пишете за видеоклип със субтитри и надписи. Субтитрите и надписите се виждат на екрана за кратко и зрителят има само част от секундата, за да възприеме смисъла.

Невронният машинен превод (NMT) все още има проблеми с включването на горепосочените умения и знания. Някои преводачи включват NMT в своята кутия с инструменти. Но знаят, че засега хората все още имат последната дума, когато става въпрос за превод.

Разберете повече за основните концепции за един писмен превод на compass98.com

Съвети как се прави писмен превод