Здравейте в тази статия ще Ви запознаем с нормативните изисквания за определяне на осветеност на помещенията

Определяне на осветеност

определяне на осветеност
определяне на осветеност

Определението на необходимата осветеност е важна предпоставка, за технико-икономическата ефективност на осветителната уредба.

Нормативни изисквания и определения

Изискванията по отношение на новото за осветеността са регламентирани от БДС EN 12464-1:2011. Стойностите на нормативната осветеност Ен са изчислени в зависимост от ъгловия (минималния) размер на наблюдавания обект, контраста между обекта и фона и коефициента на отражение на фона. При определяне на Ен следва да се отчита също системата на осветление (общо или комбинирано), продължителността на напрегнатата зрителна работа, естественото осветление, продължителността на престоя в помещението и др.

Общото осигурява равномерност като свързва помещенията (от гледна точка на осветеността). То от своя страна може да бъде:

  • равномерно, (когато светлинният поток се разпределя равномерно върху цялата повърхност без да се набляга на конкретни обекти) и
  • локализирана, (когато се акцентира върху дадена мебел или друга част от обзавеждането).

Комбинираното осветление представлява осветление насочено към точно определен предмет или част от помещение като в същото време е общо за цялата зона светлинен източник.

Работно е това осветление, което осигурява нормални условия за зрителна работа, на дейностите, които се извършват в съответните помещения. Работното осветление може да се реализира с общо или комбинирано осветление.

Определяне на осветеност, съгласно нормативните изисквания е свързано с известни затруднения, поради което от  CIE (Международна комисия по осветление) дават препоръчителни за Европа норми.

Дадените от тях базисни и отраслови норми за осветеност се отнасят за газоразрядни лампи. Само за сведение може да се посочи, че при използването на нажежаеми лампи осветеността трябва да се намали

  • с една степен по скалата на осветеностите (20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 1000) за категории на зрителната работа от I до V и VII, но да не е повече от 3001х;
  • с две степени по скалата на осветеностите за категории на зрителната работа VI и VIII и в обществени и жилищни сгради с изключение на посочените по-горе случаи.

Таблица – Норма за изкуствено осветление в обществени и жилищни сгради

 

VIII

 

в-1,0

 

75

 

 

60

 

 

V

 

х-0,8

 

200

 

 

60

 

20

 

VI

 

х-0

 

75

 

 

 

№ по ред ПомещенияКатегория на зрителна работаРаботна повърхност

 

***

Ен

 

Ix

Ец

 

Ix

М

 

Кn

 

%

 

 

1Канцеларии      Vх-0,8 300 40  20
2Заседателни зали 

VI

 

х-0,8

 

200

 

75

 

60

 

20

3*Фоайе     VIIIх-0 150  75 60  20
4Конструкторски и чертож-ни зали 

III

 

х-0,8

 

500

 

 

40

 

20

5Машинописни бюра      IV 

х-0,8

 

500

 

 

40

 

10

6Аудитории и лабораторни    в средата на дъската      IV

 

III

х-0,8

 

в

 300

 

500

   –

 

  40

 

40

  10

 

20

7Учебни работилници    IVх-0,8 300   –  40  208Кабинети    IVх-0,8 200   –  60  209*Актови зали     –х-0 200   –  90   –10*Реакции    Vх-0 150   –  90   –11Читални    IVх-0,8 300  100  40  2012Каталожни зали     Vв-1,0 150   –  40  2013Обработка на книги     Vх-0,8 300   –  40  2014Книгохранилища и архиви
15Изложбени зали     Vх-0,8  200  75  60   –
16Лекарски кабинети    Vх-0,8  300   –  15  20
17Медицински лаборатории 

III

 

х-0,8

 

300

 

40

 

 

20

18Процедурни и превързочни кабинети 

III

 

х-0,8

 

300

 

 

25

 

20

19*Чакални     VI  150   –  90  20 

20

Зали за хранене    VIх-0,8  200  75  60  2021Кухни, помещения за подготовка, миялни22Химическо чистене    Vх-0,8  200   –  60  2023Перални   VIх-0,8  100   –  60  2024Физкултурни зали    Vх-0  200   –  25  2025Покрити басейни    Vх-0  150   –  60  2026Съблекални и гардеробни
27Дневни и детски стаи    Vх-0,8 100   –   –   –
28Спални    VIх-0,8 100   –   –   –
29Кухни(в жил. сгради)    Vх-0,8  100   –   –   –
30*Коридори, бани, тоалетни 

 

х-0

 

50

 

 

 

31*Проходи и коридори –главни

– второстепенни

 

VI

VIII

 

х-0

х-0

 

75

50

 

 

 

 

32Стълбища    VIIIх-0  50   –   –   –
33*Складове     –х-0,8  50   –   –   –
Легенда към Таблицата

* –   Нормирана е средната хоризонтална осветеност

** – При използване на нажежаеми лампи осветеността следва да се намали с една степен по скалата на осветеност

***- х- хоризонтала, в- вертикална работна повърхност

Още полезна информация може да намерите в останалите ни публикации, които може да намерите в страницата ни – Полезно за осветеност

Очаквайте и следващите ни статии за осветеността на видовете помещения и определяне на осветеност!

Определяне на осветеност на помещенията, съгласно нормативните изисквания