Обект и област на приложение на стандарт БДС EN 12464-2:2014 Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 2: Работни места на открито

Анализът е направен от колегите ни от измервания.com

Този европейски стандарт определя изискванията към осветлението за работни места на открито, които да отговарят на необходимостта от зрителен комфорт при извършване на определен вид работа или дейност. Разгледани са всички обичайни зрителни задачи. Този европейски стандарт не се прилага за аварийно и евакуационно осветление; виж EN 1838 и EN 13032-3. Този европейски стандарт не определя изискванията към осветлението по отношение на безопасността и здравето на работниците при работа и не попада в областта на приложение на член 137 от договора с европейския съюз, въпреки че изискванията към осветлението, както са определени в този европейски стандарт, обикновено напълно отговарят на нужната безопасност. Изискванията към осветлението по отношение на безопасността и здравето на работниците при работа могат да се съдържат в директиви, основаващи се на член 137 от договора на европейския съюз, в националното законодателство на страните членки, изпълняващи тези директиви или в други национални наредби на страните членки. Този европейски стандарт нито дава специфични решения, нито ограничава свободата на проектантите при проучването на нови технологии, нито ограничава използването на иновационни съоръжения.

Обект и област на приложение на стандарт БДС EN 12464-2:2014 Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 2: Работни места на открито