Тук ще публикуваме всичко свързано с:

  • действащите нормативни изисквания за осветеност;
  • предстоящи промени в нормативната база;
  • приети промени в нормативната база;
  • анализи за приетите промени;
  • друго по Ваше желание.