Историята на NAD+. Коензимът е открит за първи път от британските биохимици Артър Хадън и Уилям Джон Йънг през 1906 г. Те отбелязват, че добавянето на сварени и филтрирани екстракти от дрожди значително ускорява ферментацията на етанол в екстракта от ненавити дрожди. Те ще произведат този ефект от неизвестен фактор за „коферментация“. Поради продължителното и сложно пречистване на екстракта от дрожди, термостабилният фактор е идентифициран като захарен нуклеотиден фосфат на еучепи. През 1936 г. немският учен Ото Хайнрих Ворбург демонстрира функцията на нуклеотидния коензим при хидриден трансфер и идентифицира никотинамида като редокс място.

Историята на NAD+ : концентрация и състояние

В черния дроб на плъх общото количество NADH е приблизително 1 микромолар на грам мокро тегло, което е около 10 пъти повече от концентрацията на NADP+ и NADPH в същата клетка. Действителната концентрация на NAD+ в цитозолите е трудна за измерване. Последните проучвания показват, че той е около 0,3 mm в животинските клетки и 1,0-2,0 mm в дрождите. Въпреки това, повече от 80% от флуоресценцията на NADH в митохондриите е свързващата форма, така че концентрацията в разтвора е много по-ниска. Данните са ограничени в други изследвани клетки, въпреки че концентрацията на NAD + в митохондриите е подобна на концентрацията в цитоплазмата. Този NAD+ се пренася в митохондриите от специфични мембранни транспортери, тъй като коензимите не могат да дифундират през мембраната.

Балансът между никотинамид аденин динуклеотид в редокс форма се нарича съотношение NAD+/NADH

Това съотношение е важна част от така нареченото редокс състояние на клетките, което отразява метаболитната активност и здравето на клетките. Eфектът от съотношението NADH е сложен и контролира активността на няколко ключови ензима. В здрави тъкани на бозайници съотношението на свободния NAD+ към NADH в цитоплазмата обикновено е около 700; следователно това съотношение допринася за окислителната реакция. Съотношението на общия NADH е много по-ниско, а приблизителният диапазон при бозайниците е 3-10.

Обратно, съотношението NADP+/NADPH обикновено е около 0,005, така че NADPH е основната форма на този коензим. Тези различни съотношения са ключови за различния метаболизъм на NADH и NADPH.

Биосинтеза

Коензимът се синтезира чрез два метаболитни пътя: рециклиране на NAD чрез комбиниране на съществуващи компоненти като никотинамид или de novo синтез на аминокиселини. Повечето организми синтезират NAD от прости компоненти.

Блог със статии на nad.bg.

Малко повече за историята на NAD+