Какво е клиничното проучване

Какво представлява клиничното проучване