Измерване на осветеност на най-добрата цена в цялата страна! Измерванията се извършват с калибрирани уреди с най-висока точност, отговарящи на всички нормативни изисквания в Република България и ЕС.

Измерване на осветеност на най-добра цена

Измерване на осветеност
Измерване на осветеност

Уважаеми работодатели ние сме част от групата сайтове на ZBUTINFO.COM,

Всеки от вас, в качеството си на работодател е длъжен да осигурява здравословни и безопасни условия на труд ЗБУТ на своите работници и служители, като прилага необходимите мерки, включително:

  • Превенция на професионалните рискове;
  • Предоставяне на информация и обучение;
  • Осигуряване на необходимата организация и средства.

Работодателят прилага изброените мерки, като осигурява основните принципи на превенция, един от които е изготвянето на оценка на рисковете, които не могат да бъдат избегнати. Един от източниците на информация при оценяване на риска са измерванията на факторите на работната среда. Необходимите за оценяването на риска измервания могат да бъдат извършвани, както от физически и юридически лица, упълномощени по съответния ред, така и от звена на работодателя.

За целта ние можем да организираме провеждането на задължителните измервания на изкуствено осветление на работните места.

За всички извършени от нас измервания се издават протоколи за обекта и / или работното място.

Контролът се извършва с уреди, които са калибрирани от съответните акредитирани лаборатории за изпитвания и отговарят на всички нормативни изисквания в Република България.

Ние сме екип от високо квалифицирани експерти по здравословни и безопасни условия на труд ЗБУТ, които са на Ваше разположение. Може да предложим и индивидуални решения за всеки ваш казус.

За повече информация прочете публикациите ни, които са в следните категории:

Очакваме Ви за да бъдем полезни!

Ние може да публикуваме Ваша статия или друг материал, който да е свързан с измерване на осветеност. Материала трябва да отговаря на нашите изисквания. За повече информация, моля свържете се с нас!

За конкретен казус и / или запитване за ценова оферта, моля свържете се с нас на посочените контакти или използвайте следната бърза контактна форма за Ваше улеснение:

 

Измерване на осветеност – За нас