Уважаеми работодатели,

Всеки от вас, в качеството си на работодател е длъжен да осигурява здравословни и безопасни условия на труд на своите работници и служители, като прилага необходимите мерки, включително:

  • Превенция на професионалните рискове;
  • Предоставяне на информация и обучение;
  • Осигуряване на необходимата организация и средства.

Работодателят прилага изброените мерки, като осигурява основните принципи на превенция, един от които е изготвянето на оценка на рисковете, които не могат да бъдат избегнати. Един от източниците на информация при оценяване на риска са измерванията на факторите на работната среда. Необходимите за оценяването на риска измервания могат да бъдат извършвани, както от физически и юридически лица, упълномощени по съответния ред, така и от звена на работодателя.

За целта ние можем да организираме провеждането на задължителните измервания на изкуствено осветление на работните места.

Издават се протоколи за обекта или работното място.

Контролът се извършва с уреди, които са калибрирани от съответните акредитирани лаборатории за изпитвания и отговарят на всички нормативни изисквания в Република България.

Ние сме екип от високо квалифицирани експерти по здравословни и безопасни условия на труд, които са на Ваше разположение. Може да предложим индивидуални решения за всеки казус.

Очакваме Ви за да Ви бъдем полезни!