Полезна информация за естествено осветление на сграда!

Естествено осветление

Преди да започнем материал е хубаво да знаете, че едно от най-важните неща е да се извърши качествено измерване на факторите на околната среда на сградата. Такова измерване може да се извърши от нашите експерти в измерването на осветеност.

Естествено осветление
Естествено осветление

Географска ориентация на сградата за естественото осветление

Естественото осветление е свързано с ориентацията на жилищната сграда спрямо географските посоки. Жилището трябва да бъде изложено към благоприятните географски посоки. Осветяването и огряването на жилищните помещения се степенува със следната последователност: юг, югоизток и югозапад, изток, запад, североизток и северозапад, с цел да се осигури достатъчно ослънчаване на жилището. Не се допуска жилището да бъде изцяло на североизток северозапад или север.

Най-малко едно от жилищните помещения трябва да бъде изложено на югоизток, юг, изток, югозапад или запад. При това се спазват някои правила: на север могат да се разполагат сервизни помещения – кухня, баня, тоалетна; на североизток се разполагат родителски спални; на изток, на югоизток и на юг се разполагат детски стаи и дневни, на югозапад – дневни помещения. На север също се разполагат ателиета за живопис и скулптура поради равномерното им осветление.

Западното изложение е нежелателно поради неблагорпиятното продължително слънцегреене през лятото и съответното прегряване на помещенията. Това прегряване изисква допълнителни строителни мерки – засенчване с дълбоки лоджии, фасадни слънцезащитни решетки, строителни жалузи, употреба на рефлектиращи стъклопактеи, които осигуряват по-добра защита от слънцегреене. Употребата на транспаранти и жалузи е друга форма на изолация от вътрешната страна на прозореца.

Източници на естественото осветление

За нашата географска ширина важи правилото, че площта на строителните отвори за осветление трябва да съставлява най-малко 1/6 от площта на дневните и 1/7 от площта на спалните, кабинетите и кухните, за да се осигури нормално естествено осветление.

Освен от изложението, естественото осветление зависи от ред други фактори, като:

  • външната осветеност;
  • размерите и броя на прозорците;
  • отражателните характеристики на вътрешните повърхности;
  • други.

Всички  фактори се обединяват от коефициент за естествено осветление (КЕО), който представлява отношението на осветеността вътре в помещението към осветеността отвън на сградата, умножено по 100 в проценти.  Препоръчителни стойности за кабинети, ателиета, детски стаи и кухни са 1,5 – 2%, за дневни и спални – 1%, за вестибюли и сервизни помещения – 0,25%.

EOС = (Евътрешно / Eвъншно).100%

Където Евътрешно  е осветеността на вътрешното осветление, lx,

Eвъншно е осветеността на външното осветление, lx.

Още полезна информация може да намерите в останалите ни публикации, които може да намерите в страницата ни – Полезно за осветеност

Очаквайте и следващите ни статии за осветеността на видовете помещения и определяне на осветеност!

Естествено осветление на сграда