Добрата осветеност е един от начините да оптимизираме печалбите си. Осветеността на магазина е нещо естествено и необходимо. Основната задача на осветлението на магазините е да бъдат създадени благоприятни визуални условия за продавачите и купувачите, „да водят“ купувача, като му показват правилния път в пространството на стоките, изгодно да представят на купувача необходимата му стока.

Добрата осветеност като начин за оптимизиране на продажбите

Добрата осветеност на магазин
Добрата осветеност на магазин

Ако имате съмнения за качеството на осветяването в обекта си, може да се свържете с нашите експерти, които да дойдат за да Ви дадат конкретни съвети и да извършат измерване на осветеността.

Освен това, светлината помага да се създаде атмосфера, предразполагаща към пазаруване. Удачно подбраното осветление е един от основните фактори за успешна работа на магазина. Познаването на потенциала на едни или други осветителни уреди е залог за правилния избор на оборудването.

Осветлението е различно. Въпреки многообразието, е прието системите за осветление да се разделят на три подсистеми:

Общо осветление – за осигуряване на видимост и задаване на тона и стила на цялото помещение;

Периметрално (кръгово) осветление – за оживяване на стените, вертикалните повърхности и за ориентация в големите търговски зали.

Акцентиращо осветление – отделяне на стоката от общата маса, а също така привличане на вниманието към определени детайли на дадената стока.

Общото (или основно) осветление на магазин

Има го във всички магазини, но най-голямо приложение намира в големите хранителни магазини, супермаркетите, където ролята на осветлението е да се покаже огромния асортимент на магазина и където времето за извършване на покупки е кратко. На практика то се реализира по два начина: с по-ярко осветление на щандовете, на рафтовете, на стоките в сравнение с приглушеното заобикалящо осветление на търговската площ, или равномерното осветяване на помещението с помощта на симетрично разположените осветителни уреди, което дава възможност да се прави разместване на търговското оборудване по всяко време и във всякакъв вариант.

Кръговото осветление на магазин

Среща се значително по-рядко. Допълнителните осветителни уреди в този случай са разположени по периметъра на магазина и са определени, за да осветяват стените и другите вертикални повърхности. Често пъти функцията на периметралното осветление е да изпълнява ролята на рекламни лайтбоксове, вградени в стените дисплеи или осветени стокови експозиции. В извънработно време кръговото осветление изпълнява ролята на дежурно осветление (ако такова не е предвидено) и понякога остава включено за през нощта. Затова то се реализира въз основа на дълготрайните спестяващи енергия технологии и се използват луминесцентни или компактни луминесцентни лампи.

Акцентиращото осветление на магазин

То има за цел да привлича вниманието на купувача към определена стока. Например, мостри на нови колекции от дрехи, намиращи се в централната част на магазина, могат да бъдат осветени по-интензивно. Това се постига с използването на прожекторно оборудване или специални лампи с огледално отражение и изисква постоянна настройка на насочването на светлината. Във връзка с честата смяна на изложените стоки в търговската зала се използват прожектори. Като алтернатива са регулиращите се осветителни уреди (downlights) с рефлекторни и халогенни лампи, равномерно разположени на тавана. Всички тези светещи тела трябва да бъдат монтирани така, че стоките да не се окажат в сенчестата зона от гледна точка на купувача. Обикновено акцентиращото осветление дава максимално качествена светлина, но едновременно е най-изгодно и дълготрайно от към използване на енергия.

Интересно и полезно видео по темата може да видите тук

Още полезна информация може да намерите в останалите ни публикации, които може да намерите в страницата ни – Полезно за осветеност

Очаквайте и следващите ни статии за осветеността на видовете помещения и определяне на осветеност!

Добрата осветеност като начин за оптимизиране на продажбите в магазин част 1