Трета част от статията ни за добрата осветеност като начин за оптимизиране на продажбите в магазин.

Добрата Осветеност като начин за оптимизиране на продажбите в магазин част 3

Трета част от поредицата ни за осветеност на магазин

Оттенъкът на светлината трябва да се определя като функция на цветността на източниците на светлина. Цветността на лампите (ССТ – Correlated Color Temperature – цветова температура) се измерва в градуси по Келвин. При различните видове лампи цветността се различава. Цветовата температура на свръхтоплия нюанс е равен примерно на 2700К, на топлия – 3000К, на белия – 3500К, на хладния – 4000К, „дневната светлина” има температура около 6000К.
От оттенъка на светлината зависи атмосферата в търговската зала. Меките топли тонове на светлината се асоциират с неформалната, интимна обстановка, докато студените оттенъци засилват агресията, провокиращата страна на визуалния образ на магазина. Затова изборът на едно или друго ниво на цветност зависи преди всичко от вида магазин, тъй като за различните видове има свои предпочитания за цветността. Например, хранителните магазини се препоръчва да използват топли цветове, които придават по-привлекателен вид на продуктите. Докато за осветяването на замразени продукти се използват по-студени оттенъци. Облеклото, бельото трябва да се осветява със светлина с топли тонове, тъй като те са по-близо към онези условия, в които облеклото ще бъде носено. Студените оттенъци се препоръчва да се използват в автомобилните салони и магазините за битова техника. В магазините, предлагащи порцелан и кристал, студените нюанси са задължителни, тъй като подчертават техния блясък и белота. Важно е да се знае границата.
Осветеността (или количеството светлина на единица площ) зависи от площта на магазина, отдалечеността на стоката от източника на светлина и други фактори. Единият от подходите за неговото определяне, който широко се използва на Запад и в САЩ, е зависимостта от активността на купувачите в магазините (броя на покупките за единица време, времето за вземане на решение за закупуване и т.п.). Колкото повече време се изисква за вземане на решение за покупката (например, в бижутерски магазин), толкова по-приглушено трябва да бъде общото осветление, създаващо интимна атмосфера, която позволява на купувача да остане повече време на щанда, без да привлича внимание. Като противоположност, за избора на плодове в супермаркета се губят броени секунди. Затова е важно те да бъдат представени в най-добра светлина и пътеката до щанда да бъде добре осветена. По този начин нивото на осветеност също е различно за щандовете и пътеките.
За отделянето на отделни стоки на витрината съгласно нормите, акцентиращото осветление трябва да превъзхожда заобикалящото 3 пъти, по западните – 5 пъти и повече. За отворените витрини на магазините се препоръчва да се монтират от 3 до 5 пъти по-голяма осветеност на търговската площ в работните часове. За затворените витрини нивото на осветеност трябва да бъде увеличено в сравнение с околното осветление 4-6 пъти. В бутиците основното осветление е по-слабо, но голямо значение има акцентиращото. Освен бутиците, акцентиращото осветление се използва в бижутерските, винарските магазини и т.н.

Добрата Осветеност като начин за оптимизиране на продажбите в магазин част 3