Добрата Осветеност като начин за оптимизиране на продажбите в магазин част 2

Втора част от поредицата ни за осветеност на магазин

Как да изберем и да не сбъркаме
Изборът на оборудване за осветителната система или оценяването на съществуващата такава се прави по два критерия: по ефективност (т.е. способността на оборудването да изпълнява неговите функции: да акцентира вниманието на купувачите, да създава общ фон, атмосфера и имидж на магазина) и по икономичност. Под икономичност се разбира не само ниското енергопотребление и началните разходи за подмяна на лампите, но и общото обслужване на системата за осветление.
Основните показатели за ефективност на оборудването за осветление са качеството и количеството на светлината. Качеството се определя от предаването от страна на цветовете цветността на светлинното излъчване, а също така и липсата на заслепяващ ефект и други негативни ефекти.

За качеството на светлината
Индексът на предаване на цветове (Ra или CRI – Color Rendering Index) е способността на осветлението да предаде истинския цвят на предмета. При избора на лампи е важно да се уточнят възможните ефекти на оттенъци на светлината, тоест това, как различните видове източници на светлина предават цвета на едни или други стоки. Различните лампи могат да дават различна светлина, като засилват едни цветове и намаляват други. Халогенните лампи и нагряващите се лампи имат максимален индекс на предаване на цветовете 100, тъй като се смята, че те дават 100% предаването на цветовете и не изопачават цвета на стоката. Въпреки това, доста купувачи правилно забелязват, че нагряващите лампи имат жълтеникав оттенък и затова се използват халогенни лампи, имащи по-бяла светлина. Индексите на предаването на цветовете на другите видове лампи са посочени по-долу:

  •  на стандартните луминесцентни – до 75;
  •  на луминесцентните лампи с 3-редов луминоформ – до 85;
  • на луминесцентните лампи с 5-редов луминоформ – повече от 90;
  • на металохалогенни – 70-90.

Най-пълно на съвременните изисквания за общо осветление отговарят компактно-луминесцентните лампи с 3-редов луминоформ. Предаване на цветове повече от 80 е необходимо тогава, когато определена цветова комбинация има голямо значение за решаването на съвършеността на покупката. Например, високото предаване на цветове има важно значение в магазините, продаващи месо, риба, зеленчуци. Светлината на лампите с ниско предаване на цветове може силно да промени цвета на продуктите, като им придаде неестествен оттенък, който ще подплаши купувача. На щандовете за самообслужване, където решението за покупката се взема въз основа на външния вид на опаковката, при недостатъчно високо качество на осветлението, ярките цветове могат да останат незабелязани от купувача. Не по-малко значение има високият индекс на предаване на цветове в магазините, предлагащи облекло.
Нивото на осветеност зависи от активността на купувачите.

Добрата Осветеност като начин за оптимизиране на продажбите в магазин част 2