Наредба за изменение на Наредба № 86 от 2004 г. за одобряване типа на габаритни светлини, стопсигнали и дневни светлини на моторни превозни средства и техните ремаркета.

Наредба за изменение на Наредба № 86 от 2004 г. за одобряване типа на габаритни светлини, стопсигнали и дневни светлини на моторни превозни средства и техните ремаркета.

Наредба за изменение на Наредба № 86 от 2004 г. за одобряване типа на габаритни светлини, стопсигнали и дневни светлини на моторни превозни средства и техните ремаркета.