Полезна статия за повечето видове осветителни тела според разположението и конструкцията им.

Видове осветителни тела

Осветително тяло  е устройство, което съчетава източник на светлина (лампа, крушка) и осветителна арматура (рефлектор, разсейвател), която преразпределя светлината на източника в пространството и преобразува нейните свойства. Осветителните тела на работното място трябва да се поставят на места, които задължително са съобразени с изготвената оценка на риска. Те трябва да осигуряват необходимата осветеност на всички работещи.

Според разположението им в интериора и конструкцията им, осветителните тела биват следните видове (фиг. 1):

Видове осветителни тела според разположението им в интериора и конструкцията
Видове осветителни тела според разположението им в интериора и конструкцията

а.  Плафониера – осветително тяло, прикрепено директно към тавана

бАплик осветително тяло, прикрепено върху стена или пристенно осветително тяло

в.  Пендел – висящо осветително тяло, прикрепено към тавана

г.  Полилей – висящо осветително тяло с група от крушки

д. Настолно – осветително тяло, предназначено за поставяне върху плот

е.  Стоящо – осветително тяло, което стъпва на пода

ж.  Прикачено – осветително тяло, прикачено с ‘щипка’ или стяга към плот или рафт

з.  Спот – битово осветително тяло с форма на прожектор.

Осветителни тела за осветление в жилището

За да се балансира осветлението в жилището е необходимо да се познава ефектът от различните видове осветителни тела. То бива общо, локално и комбинирано. Общо е осветлението от един единствен осветител, който осветява както цялото помещение, така и отделното работно място. Използва се за малки помещения. Локалното осветление осигурява светлина за отделното работно място, поради което е по-икономично и по-добро за зрението. Комбинираното осветление е съвместното използване на първите два вида, което се прилага при по-големи помещения. На фиг. 2 са показани нормите за осветление на работните повърхности за общо, локално и комбинирано осветление.

Норми на осветеност на работните повърхности (общо, локално и комбинирано осветление)
Норми на осветеност на работните повърхности (общо, локално и комбинирано осветление)

Видовете осветителни тела според тяхната конструкция

Според конструкцията си, осветителното тяло може да бъде (фиг 3):

Видове осветление според вида на рефлектора (разсейвателя)
Видове осветителни тела според вида на рефлектора (разсейвателя)
  1. Директно осветление: получава се при непрозрачен рефлектор, поставен отгоре (напр. пендел). Сенките са контрастни, контурите са изострени, а неправилностите са подчертани.
  2. Индиректно осветление: получава се от непрозрачен рефлектор, поставен под източника (аплик, стоящо осветително тяло). Светлината от източника се насочва към стените и тавана, които играят роля на отражатели. Следователно, важно е те да имат светъл цвят, за да не поглъщат светлината. При такова осветление пластичността на формата изчезва, релефът се загубва или става плосък, няма блясък на осветената повърхност.
  3. Дифузно осветление: затворен разсейвател (млечен глобус, прозрачни хартиени сфери), който е полупрозрачен и преразпределя равномерно светлинния поток в цялото помещение – плафониера, глобус. Сенките на предметите са светли, блясъкът на осветените повърхности е малък.
  4. Смесено между дифузно и директно осветление: реализира се чрез полупрозрачен абажур, който филтрира светлината през стените си, като я преразпределя надолу или нагоре.

Може да видите още полезни статии в категории:

Очаквайте и следващите ни публикации!

Видове осветителни тела според разположението и конструкцията им