Полезна статия за раличните видове изкуствено осветление – топло, студено и халогенно осветление.

Видове изкуствено осветление

Изкуственото осветление осигурява комфортни условия за дейностите при отсъствие или недостатъчност на естественото осветление. За да сте сигурни в качеството на изкуственото осветление е необходимо ежегодно измерване на осветеност, съгласно действащите нормативни изисквания.

Според принципа на действие, изкуствените източници на светлина – лампите – биват с нажежаема жичка, луминесцентни, халогенни, дъгови и др.

Лампата с нажежаема жичка (т.нар. топло осветление)

Представлява електрическа лампа, излъчваща светлина от волфрамова жичка, нажежена от протичащ по нея ток, вместена в херметическа или напълнена със смес от аргон и азот стъклена колба. Свързва се с електрическата мрежа с помощта на метален (едисонов) цокъл (в техническите спецификации Е27). Има трайност около 1000 часа и светлинен добив 8 до 20 lm/W. нарича се още “топло осветление”, защото има спектър, близко до този на дневната светлина и на пламъка, в който преобладават жълтите лъчи. Крушките с нажежаеми жички могат да имат различни форми. Крушките с покритие от амалгама на върха екранират светлинния поток обратно назад км фасунгата. Млечнобелите крушки дават разсеяна мека светлина и затова се използват във фотографията, а големите перлени крушки от типа тунгстен разпръсват още повече светлина от обикновените малки размери.

Видове изкуствено осветление – Луминесцентна лампа (или лампа с тлеещ разряд)

Представлява стъклена тръба, изпълнена с разреден благороден газ (неон и др.) или метални пари (живачни, натриеви) и два електрода. Стените са покрити с луминофор (фосфор), който превръща ултравиолетовата светлина на йонизираните живачни пари във видима светлина. Известни и като “неонови”, те са по-икономични и по-трайни по отношение на лампите с нажежаема жичка, но са с по-ограничена употреба поради размерите и особените си форми, както и поради прекалено студената за жилищен интериор тоналност.

Производителите на луминесцентно осветление може да коригират спектралния състав на излъчваната светлина в зависимост от вида на разредения газ в тръбата. В своите каталози фирмите-производители задават следните данни: интензитет (в луксове), мощност (във ватове) и спектър (диаграма на студени и топли цветове). Специалистите-осветители подбират осветителните тела в зависимост от работното място, като подборът става на базата на светотехнически стандарти. Луминесцентните тръби са прави, с различна дължина (1210 до 1300 mm, 600-900 mm), “U”-образни (465 на 800 mm), двойно “S”- образни (250 на 230 mm) и кръгли, с диаметър 300 mm.

Икономичната лампа

Е компактна луминесцентна тръба с вградено електронно запалване (което позволява мигновенно запалване без неприятното мигане на луминесцентните лампи), произвежда се с цокъл от типа едисон и има ниска мощност. Консумира 5 пъти по-малко ток и има 8 пъти по-дълъг живот от обикновените крушки (8000 часа). По яркост една икономична лампа с мощност 15 W е равна на крушка с мощност 75 W. По-скъпа е, но е значително по-трайна.

Халогенната лампа

Има изключително компактен стъклен балон с нажежаема жичка, която излъчва ярка бяла светлина и цокъл от типа G4 и GY 6,35. По начин на излъчване тя е подобна на лампите с нажежаема жичка. С тази разлика, че за да се избегне натрупването на депозит, в колбата е вкаран халогенен газ. Този тип лампи имат по-дълъг живот от обикновените и се произвеждат в две разновидности. С ниско напрежение (6, 12 и 24 V), които се свързват с мрежата посредством трансформатор. И разновидност с напрежението на мрежата и мощност от 250 до 2000 W с висок разход на енергия. При светене се нагряват изключително много и не трябва да се пипат с ръка. Придават силен блясък на металните и гланцовите предмети в помещението и поради това – особена “празничност” на атмосферата.

Лампата “дихроик”

се състои от халогенна лампа с нисък волтаж и вграден полусферичен рефлектор със специално отразяващо покритие. Изисква отделен трансформатор и е удобна за насочващи се осветителни тела, за токови релси, вградени “луни” с насочване и др. Съществуват варианти с понижена температура, поради използван алуминий за рефлектора. Цоклите са от типа G4 и GY 6,35.

 

Видове изкуствено осветление
Видове изкуствено осветление

Може да видите още полезни статии в категория:

Очаквайте и следващите ни публикации!

Видове изкуствено осветление – топло, студено и халогенно осветление